Eğitim. Sorumluluk. Frankfurt.

Politeknik Vakfı çalışmalarını Frankfurt am Main

Almanya’nın en büyük yardım kuruluşlarından biri olan Politeknik Vakfı, kendini Frankfurt’un kent toplumuna adar. Tamamen Politeknik fikirler bakımından eğitim, bilim, kültür, sosyal konular ve şehir sakinlerinin katılımı alanlarında işlevsel ve teşvik edicidir.

Diesterweg-Stipendiaten bei einer Mainfahrt. Foto: Philip Eichler

Teilen

Çok yönlülük ve bağlılık

Politeknik Vakfı, 2005 yılında geleneklerine bağlı olan Polytechnischen Gesellschaft e. V. tarafından kuruldu. Projelerinde, doğrudan faydalar geliştirmek, insanları somut terimlerle güçlendirmek ve vakfın çalışmalarını ve hedeflerini açık ve net hale getirmek istiyor: yenilikçi, faydalı, pratik, anlaşılır ve görünür.

Vakfın amiral gemisi projeleri, Deutschsommer tatil programından Diesterweg çocuk ve ebeveyn bursuna ve ana kampüs burs programından bölge büyükelçilerine kadar uzanır. Aydınlanmanın değerleri doğrultusunda, her zaman kapsamlı bir anlamda eğitim, akıl ve sorumluluk üzerinde durulur. Vakıf, üst düzey finansman sağlar ve Frankfurt sakinleri için yüksek fayda sağlayan üçüncü tarafların projelerini destekler. Özellikle toplumun özel dikkat gerektiren alanlarına odaklanır ve eksik ve yararlı olanı yapar.

Çalışma şeklimiz

»Birlik olmadan çeşitlilik keyfiliktir.« Fransız filozof Blaise Pascal’ın bu özdeyişi Politeknik Vakfı’nın sloganı olarak kabul edilebilir. Çünkü eğitime ve sorumluluğa olan bağlılığı, birbirine bağlı olan projeler sistemine dayanıyor. Bu proje zincirleri ile vakıf, faaliyetlerinin sıkı bağlantısını ve kalıcı etkisini garanti ediyor. Vakıf aynı zamanda eğitim biyografisi boyunca destek sağladığından, birkaç yıl boyunca ve Frankfurt’un sorumlu sakinleri olarak çeşitli programlarda birçok kişiye eşlik ediyor.

Eksik ve yararlı olanın yapılması

Politeknik Vakfı, Frankfurt’u modern, vatandaş odaklı bir kent toplumu için bir model haline getirmeye ve Frankfurt’un Almanya içerisindeki ve diğer metropollere göre güçlendirmeye katkıda bulunmak istiyor. Bu amaçla çeşitli projeler geliştiriyor ve profesyonel uygulamalar ve değerlendirmeler sağlıyor. Bunu yaparken, yeni şeyler denemek ve çeşitli zorluklar karşısında mümkün olan en iyi çözümleri geliştirmek için bağımsız bir kurum olarak ayrıcalığını kullanıyor.

Frankfurt kent toplumu için bir »çalışma alanı«

Politeknik Vakfı çalışmalarını Frankfurt am Main üzerinde yoğunlaştırıyor. Bununla birlikte, projeler proje transferi ile diğer belediyelere aktarılmaya devam ediyor ve böylece vakfın çalışmalarının erişimi şehir sınırlarının ötesine taşınıyor. Vakıf ayrıca, üçüncü taraflara ait, kamuya yüksek fayda sağlayan, ancak Vakfın desteği olmadan gerçekleştirilemeyen mükemmel projelerini teşvik ediyor.

Marka çelengi – Vakfın amiral gemisi projeleri

Frankfurt kent toplumunda eğitim ve sorumluluğun teşvik edilmesi “Politeknik marka”nın odağında. Tüm vakıf projeleri, bireylerin sivil toplumda sorumluluk üstlenmelerini sağlayan becerilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine hizmet ediyor. Vakfın neredeyse tüm projeleri özel ve kamu ortakları ile iş birliği içinde yürütülüyor. Bu projeleri detayları ile birlikte vakfın web sitesinde (www.sptg.de) bulabilirsiniz.

Bizim hikayemiz

Polytechnische Gesellschaft e. V., işbirliği içerisindeki Frankfurt sakinleri tarafından 1816 yılında kuruldu. O zamandan beri, Johann Wolfgang von Goethe ve Freiherr vom Stein’in de üyesi olduğu yurttaşlar derneği, Frankfurt’un şehir toplumunun tanıtımı için kampanyalar yürüttü. »Politeknikçilerin« işbirliği sonucunda 1822‘de Frankfurter Sparkasse’nin kurulması, zanaatkarlar için ilk Pazar okulu, kadınlar için eğitim fırsatları ve Angewandte Kunst Müzesi gibi girişimler ortaya çıktı. Frankfurt am Main Politeknik Vakfı’nın kurulması için, Polytechnische Gesellschaft e. V. 2005 yılında Frankfurter Sparkasse’nin satışından elde edilen gelirin en büyük kısmını kullanmıştır. Bu satış vasıtasıyla »politeknikçiler« vakıf kurucuları oldu.

Çalışkanlık ve topluluk

Politeknik Vakfı’nın armasındaki hayvan bir arı. Politeknik Vakfı’nın logosundaki yay, armanın merkezindeki arı kovanından türetilmiştir. Ayrıca Polytechnische Gesellschaft e. V’nin diğer tüm alt kuruluşlarında da bulunur. Arı, aydınlanma çağından beri çalışkanlık ve topluluk için sembolik bir hayvan olarak kabul edilir.

P O · Lİ · TEK · NİK [SIFAT]

Ekonomi, sosyal politika veya benzeri kapsamlı birçok beceri / çeşitli teknoloji dalları.

Peki »politeknik« ne demek? Aydınlanma çağında yaygın olarak kullanılan bu terim esasen insanın çok yönlü yeteneklerini kapsar. Vakfın yol gösterici ilkeleri olarak “eğitim ve sorumluluğa” aktarılan bu durum, bireyin sivil topluma sorumlu bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla mesleki ve kişisel gelişiminin teşvik edilmesine neden olur.

Im Polytechniker-Haus residieren neben der Polytechnischen Gesellschaft e. V. die Stiftung Polytechnische Gesellschaft sowie das Kuratorium Kulturelles Frankfurt. Foto: Uwe Dettmar